Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du alltid ska känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Liwing i Karlskrona Mäklarbyra AB med org.nr. 559251-4227 är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ner i dokumentet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig är:

Vi kan även komma att samla in och behandla uppgifter som kommer från tredje part, t.ex. fastighetsinformation via Lantmäteriet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att tillhandahålla, utföra och utveckla våra tjänster gentemot dig, t.ex. värdering och förmedling av bostäder samt bevakningstjänster. Syftet är även att fullfölja avtal och följa gällande lagstiftning, marknadsföra Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB, våra tjänster, bostäder och event samt ge dig bästa möjliga service utifrån dina behov och önskemål.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen av dina personuppgifter?

De lagliga grunderna anges med kursiv text nedan.

När du besöker vår webbsida

När du besöker vår webbsida samlar vi in och behandlar information om hur du använder vår webbsida samt tekniska data så som t.ex. IP-adress och webbläsarinställningar. Vi använder även cookies och andra tekniker för att förbättra webbsidan, marknadsföra vår tjänst och ge dig som kund en bättre användarupplevelse. Ett berättigat intresse finns att behandla dina uppgifter enligt ovan då de hjälper oss att förbättra vår webbsida och ge dig som kund en bättre service.

När du kontaktar oss

När du kontaktar oss t.ex. via telefon, mail, chatt eller formulär på vår webbsida samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att kunna möta dina behov. Ett berättigat intresse finns att behandla dina uppgifter enligt ovan för att kunna ge dig bästa möjliga service.

När du går på visning

När du besöker en av våra visningar samlar vi in och behandlar dina kontaktuppgifter samt information om vilken bostad du har varit på visning av. Om du har ett fortsatt intresse av den aktuella bostaden kan vi även samla in uppgifter som rör ditt lånelöfte. Ett berättigat intresse finns att behandla dina uppgifter enligt ovan för att kunna administrera visningen, kontakta dig efter visningen för att följa upp intresset och svara på eventuella frågor, samt marknadsföra våra tjänster, bostäder och event.

Om du väljer att lägga ett bud på en bostad som förmedlas av oss samlar vi även in och behandlar uppgifter om vilken bostad du har lagt bud på och uppgifter om budet såsom belopp, eventuella villkor samt tidpunkt. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med fastighetsmäklarlagen (2011:666).

När du köper, säljer eller anmäler intresse för en bostad

När du köper, säljer eller anmäler intresse för en bostad via oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera försäljningen, fullgöra eller ingå ett avtal med dig eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. i enlighet med penningtvättslagen eller fastighetsmäklarlagen.

Marknadsföring av våra tjänster m.m.

Av berättigat intresse behandlar vi information om sålda bostäder såsom adress, bilder och slutpris för att marknadsföra våra tjänster.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi säljer eller lånar aldrig ut dina uppgifter till någon utomstående part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners som är kopplade till utförandet av våra tjänster, se nedan.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det krävs enligt lag eller myndighetskrav, eller av rättsliga skäl till t.ex. Fastighetsmäklarinspektionen och mäklarens försäkringsbolag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners behandlar i huvudsak dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att överföringen sker på ett lagligt sätt och att uppgifterna fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Som köpare eller säljare sparas dina personuppgifter i 10 år efter avslutad förmedling i enlighet med arkiveringsskyldigheten.

Som spekulant eller potentiell säljare sparar vi dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i 2 år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för våra tjänster. Om du har deltagit i budgivning på en av våra bostäder sparar vi dina personuppgifter i 10 år från att budgivningen har avslutats i enlighet med arkiveringsskyldigheten. Även de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra vår arkiveringsskyldighet enligt fastighetsmäklarlagen sparas i 10 år.

Dina rättigheter

Rätt till information och tillgång

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade.

Rätt till radering och behandlingsbegränsning

Du har under vissa omständigheter, vilka framgår av dataskyddslagstiftningen, rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har alltid möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, t.ex. nyhetsbrev. I dessa fall ska du alltså inte invända mot behandling av dina personuppgifter utan begära en begränsning genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ner i dokumentet.

Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som vi har samlat in om dig eller som du har delgett oss, i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format i syfte att överföra det till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att motsätta sig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundas på en intresseavvägning eller om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål.

För de fall vi använder berättigat intresse som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen.

Rätten att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål innebär att vi upphör att skicka direktmarknadsföring till dig. Vi har dock rätt att hålla en lista över personer som har invänt mot behandling för direktmarknadsföringsändamål för att förhindra att dessa personer felaktigt får vidare direktmarknadsföring.

Frågor och klagomål

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som rör vår personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vår ambition är att göra vårt bästa för att tillmötesgå dina önskemål. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ner i dokumentet.

Om du vill framföra klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på https://www.datainspektionen.se/.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på telefon 0455-800 20, mail karlskrona@liwingmaklarbyra.se eller genom att skicka brev till Liwing i Karlskrona Mäklarbyrå AB, Järnvägstorget 8B, 371 57 Karlskrona.